• تیم DigiSky

    ارزشمندترین سرمایه شرکت ارتباطات دیجیتال آسمان

رضا اعظمی

رضا اعظمی

مدیر اجرایی
الهه شوشتری

الهه شوشتری

مسئول تحقیق و توسعه
سعید فرحی

سعید فرحی

برنامه نویس backend
مهدیه فلاح

مهدیه فلاح

برنامه نویس frontend
علی امیرنژاد

علی امیرنژاد

مدیر فنی
آزیتا آبیاری

آزیتا آبیاری

کارشناس امور مالی
مصطفی علیایی

مصطفی علیایی

برنامه نویس backend
هدیه رفیعی

هدیه رفیعی

برنامه نویس frontend
سمیه زمانی

سمیه زمانی

مدیر توسعه کسب و کار
معصومه اشرفی

معصومه اشرفی

کارشناس تولید محتوا
محمد سرداری

محمد سرداری

برنامه نویس backend
امیرعلی مهجور

امیرعلی مهجور

برنامه نویس frontend