• تیم DigiSky

    ارزشمندترین سرمایه شرکت ارتباطات دیجیتال آسمان

رضا اعظمی

رضا اعظمی

مدیر اجرایی
سعید فرحی

سعید فرحی

برنامه نویس
علی امیرنژاد

علی امیرنژاد

مدیر فنی
آزیتا آبیاری

آزیتا آبیاری

کارشناس امور مالی
مصطفی علیایی

مصطفی علیایی

برنامه نویس

سمیه زمانی

سمیه زمانی

مدیر توسعه کسب و کار
معصومه اشرفی

معصومه اشرفی

کارشناس تولید محتوا
محمد سرداری

محمد سرداری

برنامه نویس