برنامه «مینی‌بار»

.برنامه مینی‌بار اولین برنامه شرکت ارتباطات دیجیتال آسمان در زمینه حمل و نقل بار است.

این برنامه به منظور انجام برخی محاسبات مرتبط با دریافت کلوخه در انبارهای سنگ آهن ایجاد شده است. در این برنامه کارکنانِ باسکولْ بارهای کلوخه دریافتی را ثبت می‌کنند و سپس مسئول کلّ بارها به راحتی می‌تواند محاسبات مربوط به مبالغ پرداختی به رانندگان کامیون را انجام دهد. همچنین در این برنامه افراد به راحتی می‌توانند گزارشات مرتبط با کلوخه دریافتی را مشاهده نمایند.

تکنولوژی‌های استفاده شده

  • بک‌اند: ASP.NET Core
  • فرانت‌اند: Vue.js
  • آدرس سایت : minibar.cargo.ir

© Copyright 2021 - شرکت ارتباطات دیجیتال آسمان