برنامه کارگو باسکول

کارگوباسکول برنامه‌ای است که جهت برقراری ارتباط با باسکول‌های معادن و کارخانه ها نوشته شده است.

هدف اصلی از تولید این برنامه اتوماتیک کردن فرآیندهای مربوط به باسکول‌ و ارتباط مستقیم باسکول‌ها با برنامه کارگو بود. به وسیلۀ این برنامه افراد می‌توانند در کمترین زمان ممکن اطّلاعات باسکول را درون سامانه ثبت نمایند. این برنامه علاوه بر کارهایی که یک برنامه باسکول معمولی انجام می‌دهد، اطّلاعات دریافتی را به سرورهای کارگو ارسال می‌کند و به این ترتیب به کاربران سامانه کارگو امکان دسترسی به سرعت بالاتری برای ثبت داده‌ها ارائه می‌دهد.

تکنولوژی‌های مورد استفاده

  • برنامه ویندوزی با استفاده از Windows Form

تصاویر برنامه: در ادامه چند تصویر از بخش‌های مختلف این برنامه آمده است.

© Copyright 2021 - شرکت ارتباطات دیجیتال آسمان